DesignAcademy - kurzy interiérového dizajnu, škola dizajnu

Najbližšie kurzy:

• Interiérový dizajn od októbra 2016

• 16. a 17. apríl - Energia bývania

• 7. a 8. máj - Moje bývanie

Zameriavame sa predovšetkým na dlhodobé štúdium pre záujemcov novej kvalifikácie INTERIÉRIOVÝ DIZAJNÉR.

Design Academy je profesionálna súkromná škola dizajnu, ktorá ponúka kurzy interiérového a bytového dizajnu, vzdeláva a podporuje nadšencov v tejto oblasti. Našou snahou je ponúknuť kvalitnú výuku v oblasti interiérového dizajnu, ktorá je podložená rokmi skúseností získanými v praxi.

Ponúkame krátkodobé kurzy interiérového dizajnu ako aj dlhodobé akreditované vzdelávacie programy Ministerstvom školstva SR.

 

Copyright ©2010 designacademy.sk