Kreslenie pre dizajnérov

Termín kurzu 16. marec 2024, sobota Čas trvania 9:30-12:30/13:30-16:30 hod. Cena 89 eur

Baví vás kreslenie, máte to ako dobrý relax alebo uvažujete aj nad prácou dizajnéra, alebo len chcete zdokonaliť svoju zručnosť v kresbe voľnou rukou, s ceruzkou, akvarelom alebo grafickými fixami? Potom je tento kurz určený práve vám.

Kreslenie je výborný komunikačný prostriedok, je to spôsob tvorenia a hľadania idei, konceptu, návrhu.

Postupne od voľného kreslenia prejdeme cez kresbu perspektívy až po kresbu interiéru. Zoznámime sa z rôznymi technikami kresby, zobrazovaním interiérového priestoru, kompozíciou, proporciou a mierkou.

Lektor kurzu

Ing. arch. Lucia Mészárová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor interiér
Od roku 2002 má za sebou množstvo spoločných a samostatných projektov – rodinné domy, interiéry, administratívne budovy - veľa úspešných realizácií a spokojných zákazníkov :) 
V roku 2009 založila DesignAcademy a usporiada vzdelávacie kurzy. Od roku 2009 pôsobí ako lektorka interiérového dizajnu v kurzoch vzdelávania pre dospelých a tiež ako lektorka umeleckých voľnočasových kurzov pre dospelých. Prispieva do časopisov o bývaní svojimi príspevkami a článkami.

Máte záujem o tento kurz?

Prihláška

Fakturačné údaje

Pokiaľ chcete vystaviť daňový doklad na firmu, vyplňte prosím, fakturačné údaje.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára zároveň súhlasím s tým, že Design Academy môže moje osobné údaje, elektronické údaje a telefóne číslo využívať v súvislosti so založením databázy účastníkov kurzov usporiadaných Design Academy, pre spracovanie štatistických údajov pre potreby Design Academy a za účelom možného zasielania obchodných informácií (napr. upútavky na zľavy, zvýhodnenia, zvláštne akcie a bonusy pre účastníkov kurzov a pod.) či propagačných materiálov Design Academy. Súhlas je týmto udelený na dobu neurčitú s možnosťou tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením o jeho odvolaní na adresu Design Academy.