Akreditované kurzy MŠSR

Interiérový dizajn komerčných priestorov - rekvalifikačný kurz

Kurz je rekvalifikačný kurz, akreditovaný ministerstvom školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii 3429/2015/92/2. Tento polročný rekvalifikačný kurz je určený pre úspešných absolventov nášho ročného kurzu interiérový dizajn. Cieľom tohto kurzu je prehĺbenie vedomostí získyných v predošlom štúdiu

Interiérový dizajn - rekvalifikačný kurz, prezenčná forma

Ročný kurz Interiérový dizajn je rekvalifikačný kurz, akreditovaný ministerstvom školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii 3429/2021/15/1. Ide o jedinečný a náš najúspešnejší kurz, na ktorom si skutočne dávame záležať. Neustále sa snažíme zlepšovať osnovy a formu výučby a praktických cvičení aby