BLOG

Domov – priestor s pozitívnou atmosférou

Existuje mnoho okolností, ktoré z domácnosti robia skutočný domov. Tou najpodstatnejšou je snáď správna spoločnosť – vrelé rodinné väzby, súdržnosť, dôvera a pochopenie vytvárajú zázemie, kde sa človek zakaždým rád vracia. Z pohľadu interiérového dizajnéra sa nám taktiež naskytá viacero príležitostí

Biofilický dizajn

Svet, v ktorom žijeme, sa už len za posledné storočie zmenil na nepoznanie. V interéroch dnes trávime 80-90% nášho času. Ako si však čoraz naliehavejšie uvedomujeme závratnú rýchlosť našej doby, ale i nevyhnutnosť ochrany nášho životného prostredia, v mnohých z nás táto situácia evokuje jedno –