Naši lektori

Lektor kurzu

Ing. arch. Lucia Mészárová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor interiér
Od roku 2002 má za sebou množstvo spoločných a samostatných projektov – rodinné domy, interiéry, administratívne budovy - veľa úspešných realizácií a spokojných zákazníkov :) 
V roku 2009 založila DesignAcademy a usporiada vzdelávacie kurzy. Od roku 2009 pôsobí ako lektorka interiérového dizajnu v kurzoch vzdelávania pre dospelých a tiež ako lektorka umeleckých voľnočasových kurzov pre dospelých. Prispieva do časopisov o bývaní svojimi príspevkami a článkami.

Lektor kurzu

Ing. arch. Oskar Mészár

STU, Fakulta architektúry, Bratislava
Od roku 2002 pracuje ako samostatný architekt na živnosť. V roku 2008 sa stal členom Komory architektov Slovenska. Jeho portfólio zahŕňa množstvo realizácií rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov. Vo veľkej miere sa venuje aj navrhovaniu interiérov - byty, rodinné domy, administratívne priestory. Jeho práce sú často publikované v odborných časopisoch o bývaní.

Lektor kurzu

Ing. arch. Zuzana Prutkayová Jankovichová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava
Architektúru vníma ako povolanie, kde sa skončením školy len začína celoživotné vzdelávanie a za najcennejšie poznatky považuje rozhovory so zaujímavými ľuďmi a skúsenosti zo stavieb počas realizácie. Najviac ju teší keď môže byť pri tom, ako prichádzajú jej projekty na svet a môže priestor navrhnúť do posledného detailu.
Pracovala vo viacerých ateliéroch so širokým portfóliom projektov. Ako samostatný architekt pracuje prevažne na projektoch realizácií interiérov pre domácich aj zahraničných klientov. 
Pri návrhoch si cení neobyčajnosť každého genia loci a má blízky vzťah k pamiatkam a historickej architektúre.

Lektor kurzu

Ivana Križanová

Mojou vášňou sa stalo prepájanie interiéru s exteriérom.  Pomohlo mi k tomu aj spojenie poznatkov zo študijných odborov Ekológia /Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008/  a Interiérový dizajn /Design Academy v Bratislave, 2015). Aktuálne sa špecializujem na lektoring a 3D vizualizovanie od základných návrhov až po fotorealistiku.

Lektor kurzu

Ing. arch. Zuzana Kompišová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava

Po skončení študia  na FA STU  prevažne pracovala v ateliéroch a firmách zaoberajúcich sa hlavne interiérom a rezidenčnými stavbami .Od roku 2004 pracuje ako samostatný architekt . V súčasnej dobe sa stále venuje hlavne návrhu a realizácii  interiérov  ako aj  menším stavbám a rekonštrukciám.

Lektor kurzu

Mgr.art. Marína Pavlovičová

Marína je absolventskou maľby a grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Popri vlastnej umeleckej tvorbe (vystavuje doma aj v zahraničí) sa venuje aj
pedagogickému sprostredkúvaniu umeleckých aktivít. V Design Academy vyučuje kresbu a dekorovanie.

Lektor kurzu

Bc. Ján Zachar

Lektor Jano študoval architektúru a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje v reklamnej agentúre ako grafický dizajnér a popritom vyučuje kresbu a dekorovanie v Design Academy.