Naši lektori

Lektor kurzu

Ing. arch. Lucia Mészárová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor interiér
Od roku 2002 má za sebou množstvo spoločných a samostatných projektov – rodinné domy, interiéry, administratívne budovy - veľa úspešných realizácií a spokojných zákazníkov :) 
V roku 2009 založila Design Academy a usporiada vzdelávacie kurzy. Pôsobí ako lektorka interiérového dizajnu v kurzoch vzdelávania pre dospelých, prispieva do časopisov o bývaní svojimi príspevkami a článkami.

Lektor kurzu

Ing. arch. Oskar Mészár

STU, Fakulta architektúry, Bratislava
Od roku 2002 pracuje ako samostatný architekt na živnosť. V roku 2008 sa stal členom Komory architektov Slovenska. Jeho portfólio zahŕňa množstvo realizácií rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov. Vo veľkej miere sa venuje aj navrhovaniu interiérov - byty, rodinné domy, administratívne priestory. Jeho práce sú často publikované v odborných časopisoch o bývaní.

Lektor kurzu

Ing. arch. Zuzana Kompišová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava

Po skončení študia  na FA STU  prevažne pracovala v ateliéroch a firmách zaoberajúcich sa hlavne interiérom a rezidenčnými stavbami .Od roku 2004 pracuje ako samostatný architekt . V súčasnej dobe sa stále venuje hlavne návrhu a realizácii  interiérov  ako aj  menším stavbám a rekonštrukciám.

Lektor kurzu

Ing. Diana Perknovská

STU, fakulta architektúry a pozemných stavieb, Bratislava

Vyštudovaná ako stavebný inžinier, ale srdcom interiérista. Vyše 15 rokov podniká v interiérovom designe a stavebníctve. Má za sebou veľké množstvo rezidenčných interiérov ako aj spolupráce s veľkými slovenskými ateliérmi. Nie je teda len za výkresmi, ale práve v procese príprav a hlavne na stavbe, kde dohliada aby realizácie boli 1:1 ku jej návrhom. Vďaka tomu majú naši študenti jedinečnú príležitosť sa dozvedieť, čo všetko táto krásna profesia obnáša a ako pripraviť svoj projekt tak, aby bez zmeny uzrel svetlo sveta.

Lektor kurzu

Bc. Ján Zachar

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Lektor Jano študoval architektúru a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje v reklamnej agentúre ako grafický dizajnér a popritom vyučuje kresbu a dekorovanie v Design Academy.

Lektor kurzu

Ing. arch. Tomáš Timko

STU, Fakulta architektúry v Bratislave

Lektor kurzu

Ing. Matúš Mišek

STU, fakulta architektúry a pozemných stavieb, Bratislava
UPC, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona

Od roku 2019 podniká v oblasti architektúry a interiérového dizajnu. Má za sebou stovky projektov a spoluprác na projektoch rodinných domov, rekonštrukcií, developerských projektoch, rezidenčných komplexoch, administratívnych budov, wellnessov ahotelov. Svoje vedomosti a prax sa od roku 2022rozhodol prinášať aj medzi širokú verejnosť formou prednášok a školení.V súčasnosti sa špecializuje na emotívnu architektúru a interiérový dizajn.