Interiérový dizajn - rekvalifikačný kurz, prezenčná forma

Termín kurzu od OKTÓBRA 2024 otvárame nové skupiny: ŠTVRTOK poobede /17 -21 hod/, PIATOK doobeda /9 -13 hod/ Čas trvania 1x týždenne, 1-ročný kurz, 160 hodín výučby Cena 1650 eur /možnosť platenia na dve splátky 1000 eur + 650 eur, cena sa nenavyšuje/

Ročný kurz Interiérový dizajn je rekvalifikačný kurz, akreditovaný ministerstvom školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii 3429/2021/15/1.

Ide o jedinečný a náš najúspešnejší kurz, na ktorom si skutočne dávame záležať. Neustále sa snažíme zlepšovať osnovy a formu výučby a praktických cvičení aby naši absolventi získali naozaj komplexné a hlavne v praxi použiteľné vedomosti a zručnosti. 
Tento dlhodobý, rekvalifikačný 1-ročný kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem získať novú kvalifikáciu, ucelené a prehľadné informácie o náplni práce interiérového dizajnéra a tejto profesii by sa chceli v budúcnosti venovať profesionálne alebo len ako svojmu hobby.

Naším cieľom je aby ste po absolvovaní tohto kurzu boli schopní zhostiť sa akéhokoľvek priestoru, pochopiť jeho princípy a následne priestor moderne a účelne zariadiť. Naučíte sa prečo a ako veci fungujú v priestore, ako priestor komunikuje s človekom cez svoju farbu, materiálovú štruktúru či svetlo. Tipy, triky a návody, ktoré používajú bytoví architekti k dosiahnutiu žiadaného efektu či atmosféry. Na to aby ste to všetko zvládli, kladieme veľký dôraz na výučbu 3d programu SketchUp, ktorý vám otvorí možnosti vnímania navrhovaného priestoru v 3D. Počas celého kurzu vás budú sprevádzať praktické cvičenia k práve preberanej problematike. Dôraz na praktické cvičenia totiž považujeme za kľúčové a nenahraditeľné.

Keďže ide o ucelené ročné štúdium, kurzom vás bude sprevádzať celý náš skusený tím lektorov. Tešíme sa na vás.

Náplň programu:

  1. Techniky kresby /voľné kreslenie, perspektívne, technické,.../
  2. Historický vývoj štýlov / Dejiny bývania
  3. Navrhovanie a plánovanie priestoru
  4. Farby v interiéri
  5. Materiály v interiéri
  6. Tvorba štýlu a atmosféry v interiéri
  7. Digitálne zobrazovanie - 3d vizualizácie, SketchUp
  8. Záverečná skúška - prezentácia a hodnotenie záverečnej práce
Lektor kurzu

Ing. arch. Lucia Mészárová

STU, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor interiér
Od roku 2002 má za sebou množstvo spoločných a samostatných projektov – rodinné domy, interiéry, administratívne budovy - veľa úspešných realizácií a spokojných zákazníkov :) 
V roku 2009 založila Design Academy a usporiada vzdelávacie kurzy. Pôsobí ako lektorka interiérového dizajnu v kurzoch vzdelávania pre dospelých, prispieva do časopisov o bývaní svojimi príspevkami a článkami.

Máte záujem o tento kurz?

Prihláška

Fakturačné údaje

Pokiaľ chcete vystaviť daňový doklad na firmu, vyplňte prosím, fakturačné údaje.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára zároveň súhlasím s tým, že Design Academy môže moje osobné údaje, elektronické údaje a telefóne číslo využívať v súvislosti so založením databázy účastníkov kurzov usporiadaných Design Academy, pre spracovanie štatistických údajov pre potreby Design Academy a za účelom možného zasielania obchodných informácií (napr. upútavky na zľavy, zvýhodnenia, zvláštne akcie a bonusy pre účastníkov kurzov a pod.) či propagačných materiálov Design Academy. Súhlas je týmto udelený na dobu neurčitú s možnosťou tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením o jeho odvolaní na adresu Design Academy.