Biofilický dizajn

Svet, v ktorom žijeme, sa už len za posledné storočie zmenil na nepoznanie. V interéroch dnes trávime
80-90% nášho času. Ako si však čoraz naliehavejšie uvedomujeme závratnú rýchlosť našej doby, ale i
nevyhnutnosť ochrany nášho životného prostredia, v mnohých z nás táto situácia evokuje jedno – túžbu
opäť nadviazať kontakt s prírodou a byť jej súčasťou. Tento fenomén dostal názov ‘biofília’ – láska k
životu, živým organizmom.
Základy biofilického dizajnu boli sformulované v 80. rokoch minulého storočia. Spája v sebe poznatky z
rôznych vedných odborov – architektúry, dizajnu, psychológie, prírodných vied. V jednoduchosti
môžeme povedať, že cieľom biofilického dizajnu je vniesť do interiérov pocit prírody za účelom zlepšenia
fyzickej a mentálnej pohody ich obyvateľov. Jeho základnými princípmi sú udržateľnosť a prítomnosť
prírodných komponentov. Tie sa môžu v návrhu objaviť priamo v podobe živých rastlín, vodných
elementov, prirodzeného osvetlenia, tepelnej variability a prúdenia vzduchu, alebo ako prvky nepriamo
evokujúce prírodu - použitie prírodných materiálov ako je drevo, kameň či hlina, práca s biomorfickými
tvarmi alebo výber vhodnej farebnej palety. Psychológia farieb hrá pri návrhu interiérov nezameniteľnú
rolu - priestory v duchu biofilického dizajnu sa často nesú v znamení teplých, zemitých tónov, dominujú
im odtiene hnedej, béžovej, sivej či zelenej, farby, ktoré na ľudskú myseľ pôsobia upokojujúco
a revitalizujúco. Nemenej dôležité sú textúry a štruktúry inšpirované prírodou.
Biofilický dizajn sa v kontraste s modernými interiérmi, často určenými predovšetkým na zrakové
vnímanie, usiluje vytvárať životné prostredie, ktoré dokáže stimulovať všetky ľudské zmysly rovnako, ako
na nás vplývala príroda už od počiatku nášho bytia. Dnes nesporne vieme, že pobyt v multisenzorických
priestoroch má výrazný dopad na zníženie stresu, zlepšenie sústredenosti a produktivity, rýchlejšie
zotavovanie a celkový pocit bezpečia a pohody. Skúmaním pozitívnych vplyvov biofilického prístupu pri
navrhovaní interiérov dokážeme lepšie pochopiť dôležitosť prírody v kontexte ľudskej existencie. V
dôsledku nám biofilický dizajn umožňuje vytvárať kvalitnejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie podmienky
pre život v dnešnom uponáhľanom svete na každom kroku – od kancelárií, nemocníc a škôl až po
domácnosti.

.by Nadia